Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

1
2>

Możesz nam pomóc przekazując 1% podatku dochodowego


 

Data publikacji: 2020-01-24

Ostatnie pożegnanie

Data publikacji: 2020-01-23

Broszurka

Data publikacji: 2016-10-24

XX-lecie Klubu Amazonki - podziękowanieData publikacji: 2013-07-03

Podziękowanie dla PSS „SPOŁEM”

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.    
                                                               — Jan Paweł II


Klub Amazonki w Białymstoku składa serdeczne podziękowanie Zarządowi PSS „SPOŁEM” w Białymstoku za przekazaną darowiznę. Otrzymaną kwotę przeznaczymy na działalność statutową Klubu skierowaną na wszechstronną pomoc psychiczną i praktyczną dla dobra kobiet po operacji raka piersi. Państwa życzliwość i dobre serce ułatwi nam niesienie pomocy i nadziei chorym kobietom, prowadzenie szerokiej akcji profilaktyki chorób nowotworowych oraz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa.

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
       

Data publikacji: 2012-05-25

1
2>